Nanotechnologia

Nanotechnologia w czyścikach

W obliczu rosnących i nieustannie odmiennych zagrożeń ze strony świata mikroorganizmów chorobotwórczych i grzybów, firma Raypath oferuje szeroki asortyment unikalnych czyścików uszlachetnionych w procesie nanotechnologii. Technika ta zajmuje się wytwarzaniem struktur lub elementów posiadających rozmiary w granicach od 1 do 100 nanometrów (nanometr = 1 milionowa część milimetra). W sytuacji, gdy za sprawą niedawno odkrytego genu NDM 1 , przenoszącego się z łatwością z jednego rodzaju bakterii na inne i sprawiającego przy tym ich odporność niemal na wszystkie antybiotyki, skuteczność biobójcza nanosrebra jest nieoceniona. Używanie czyścików wzbogaconych drobinkami nanosrebra powoduje skuteczne zniszczenie kilkuset rodzajów patogennych bakterii i wirusów, znakomicie podnosząc efektywność osłonową bariery immunologicznej organizmu człowieka. Nanosrebnro oddziaływuje na DNA drobnoustrojów; zaburza strukturę i zdolności fizjologiczne, prowadząc do ich śmierci. Ponadto drobinki srebra osiadają na błonie komórkowej mikroorganizmów blokując enzymy niezbędne do ich rozmnażania.

Nadzwyczajna skuteczność czyszczenia mikrobiologicznego (ok.100%) oraz brak ubocznych skutków stosowania (np. alergie), to podstawowe zalety naszych czyścików. Niszcząc kilkaset rodzajów drobnoustrojów i hamując działanie pleśni i grzybów. Czyściki Raypath zapewniają niemal 100% antyseptyczność.

Testy dermatologiczne dowiodły, że – używając przedmiotów z technologią Nanosrebra – są spełnione wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowie (zg. z us. o kosmetykach, Dz.U. z 2001, nr 42, poz.473, art. 11 ust.1 pkt.4)

Bakteriostatyczność czyścików używanych w Technice Czyszczenia – Nano Silver Technology

Badania przeprowadzone w kilku ośrodkach naukowych (Uniwersytet Jagielloński – Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum w Krakowie, POCh Gliwice, Laboratorium Mikrobiologiczne JARS z niemiecką akredytacją DACH) jednoznacznie wskazują na bardzo dobrą skuteczność niszczenia patogenów, w następstwie używania Techniki Czyszczenia Nano Silver Technology.

Metody badawcze prowadzono zgodnie z normami: AATCC 100-2004 i PN-ISO 18593:2005. Są one zaakceptowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.